Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.02.2021

31/02/2021

Objednávame si u Vás výmenu nefunkčného merača tepla - bytový dom Čachtická 6826/1 v Piešťanoch.

867,60 EUR

Remeselné služby s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

30/02/2021

Objednávame si u Vás dodávku:

159,17 EUR

Martin Šimun

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

29/02/2021

Objednávame si u Vás vytýčenie UPC sietí lokalita lokalita A. Hlinku 50, Piešťany, parcela č. 3369,

cena bude stanovená až pri určení rozsahu vytýčenia, v deň uskutočnenia vytýčenia

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

28/02/2021

Objednávame si u Vás určenie všeobecnej hodnoty mesačného nájomného spojeného s užívaním nebytového

50,00 EUR

Realfin Markt, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

27/02/2021

Objednávame si u Vás určenie všeobecnej hodnoty mesačného nájomného spojeného s užívaním nebytového

50,00 EUR

Realfin Markt, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

26/02/2021

Objednávame si u Vás vytýčenie sietí verejného osvetlenia lokalita lokalita A. Hlinku 50, Piešťany,

cena bude stanovená až pri určení rozsahu vytýčenia, v deň uskutočnenia vytýčenia

Služby mesta Piešťany, p. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

25/02/2021

Objednávame si u Vás vytýčenie sietí VN a NN, lokalita A. Hlinku 50, Piešťany, parcela č. 3369, 3365

cena bude stanovená až pri určení rozsahu vytýčenia, v deň uskutočnenia vytýčenia

Západoslovenská distribučná, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

24/02/2021

Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení prevádzkovateľa Orange Slovensko,

60,00 EUR

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

23/02/2021

Objednávame si u Vás práce pri vytýčení vodovodného potrubia - lokalita A. Hlinku 50, Piešťany, parc

36,84 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

22/02/2021

Objednávame si u Vás práce pri vytýčení kanalizačného potrubia - lokalita A. Hlinku 50, Piešťany, pa

68,64 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2021

21/02/2021

Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu teplovodného kanála v cestnom telese na ulici A.

5 800,00 EUR

Remeselné služby s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

20/01/2021

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2021 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

Mario Višňovský - EMAILA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

19/01/2021

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2021 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

18/01/2021

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2021 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

17/01/2021

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2021 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

AQUAGAS, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

16/01/2021

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2021 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

AQUACENTRUM SK, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

15/01/2021

Objednávame si u Vás SAP SQL Anywhere vo verzii 17 server 4 Core OEM, inštaláciu SQL servera a migrá

3 019,22 EUR

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

14/01/2021

Objednávame si u Vás opravu systému klimatizácie a výmenu expanzného ventilu na motorovom vozidle Hy

1 489,76 EUR

AUTO MP, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.01.2021

13/01/2021

Objednávame si u Vás opravu motora horáku na kotolni Royova 1655, Piešťany.

490,00 EUR

Remeselné služby s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

25.01.2021

12/01/2021

Objednávame si u Vás dodávku a montáž serveru pre sídlo spoločnosti Bytového podniku Piešťany, s.r.o

4 860,13 EUR

Martin Šimun

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

22.01.2021

03/01/2021-ÚR

Objednávame si u Vás ročné predplatné periodika Piešťanský týždeň (43 vydaní), od č. 9 do č. 51-52/2

34,40 EUR (preddavková faktúra)

WINTER média, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.01.2021

02/01/2021-ÚR

Objednávame si u Vás navýšenie kapacity elektronickej schránky o 1 GB na 1 rok.

10,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.01.2021

11/01/2021

Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní v počte 36 ks podľa rozpisu v prílohe.

2 674,00 EUR

ABEL - Computer, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.01.2021

10/01/2021

Objednávame si u Vás opravu balkónových dverí - byt č. 16 v bytovom dome Čachtická 6826/3, Piešťany

58,00 EUR

Milan Pieš s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.01.2021

09/01/2021

Objednávame si u Vás výmenu zámku LZ krídlových dverí na motorovom vozidle LOGAN FOURGONNETTE, ŠPZ:

158,06 EUR

ELA CAR s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: