Poskytované služby

Základným cieľom výkonu správy spoločnosti je zabezpečiť všetky činnosti spojené s vlastníctvom bytov a spoločných častí a zariadení, aby vlastníci bytov v čo najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce im z vlastníctva nehnuteľností.

 

     Spoločnosť             Vedenie             Dokumenty             Kontakty      
Profil spoločnosti
Základné činnosti
Spôsob správy
Poskytované služby
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Oznamy