Vedenie

Konateľ:

JUDr. Pavol Vermeš, PhD. 


Dozorná rada:

Mgr. Michal Hynek

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Mgr. Matúš Kromholc

RNDr. Peter Tremboš, PhD.

 


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava

     Spoločnosť             Vedenie             Dokumenty             Kontakty      
Spoločnosť
Dokumenty
Kontakty
Vedenie
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.