Vedenie

Konateľ:

Ing. Viliam Hubinský, CSc.

 

Dozorná rada:

Dr. Andrej Klapica

Ing. Denis Kristek

Mgr. Matúš Kromholc

PaedDr. František Glos, PhD. 

Jozefína Medová

 


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava

     Spoločnosť             Vedenie             Dokumenty             Kontakty      
Spoločnosť
Dokumenty
Kontakty
Vedenie
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.