Dokumenty

Ostatné

VYHODNOTENIE STANDARDOV KVALITY ZA OBLAST TEPLO - KALENDARNY ROK 2017.pdf
VYHODNOTENIE STANDARDOV KVALITY ZA OBLAST TEPLO - KALENDARNY ROK 2016.pdf
Subor udajov o odberateloch a spotrebiteloch.pdf
Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014.pdf
NAJOMNE BYTY vo vlastnictve Mesta Piestany a v sprave Bytoveho podniku Piestany, s.r.o..pdf
Rozsah hodnotenia a sposob vypoctu energetickej ucinnosti rozvodu tepla.pdf
     Spoločnosť             Vedenie             Dokumenty             Kontakty      
Objednávky
Faktúry
Zmluvy
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Ostatné