Navigácia

Obsah

Oznamy

Aktualizácia: 22. 09. 2020

O Z N A M  č.  1

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov, oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy na zásobovaní vody spoločnosťou TAVOS, a.s. Piešťany, bude prerušená dodávka studenej vody do kotolne Komenského 4532 v Piešťanoch, čo bude mať za následok

prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody do Vašich bytov

dňa 23. 09. 2020 v čase od 08.00 hodiny do 13.00 hodiny.

Po ukončení prác bude dodávka teplej úžitkovej vody obnovená.

 Ďakujeme Vám za pochopenie.

 Výroba a rozvod tepla

Piešťany, 22. 09. 2020

 

O Z N A M  č.  2

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov, oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektrickej energie od dodávateľa - Západoslovenskej distribučnej, a.s. do kotolne Vážska 3570 v Piešťanoch,

bude dňa 07. 10. 2020 v čase od 08.00 hodiny do 15.30 hodiny

prerušená dodávka tepla do bytov.

Po ukončení prác bude dodávka tepla obnovená.

 Ďakujeme Vám za pochopenie.

 Výroba a rozvod tepla

Piešťany, 22. 09. 2020

      ****************************************************************************

Aktualizácia: 18. 09. 2020

PONUKOVÉ KONANIE na nájom nebytového priestoru - KUKUČÍNOVA 1684 Piešťany

PONUKOVÉ KONANIE na nájom nebytového priestoru - KRAJINSKÁ 2956/36 Piešťany

PONUKOVÉ KONANIE na nájom nebytového priestoru - WINTEROVA 1752/10 Piešťany

- viac informácii pozri nižšie v sekcii SPRÁVY

*****************************************************************************

Aktualizácia: 20. 05. 2020

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že

od 21. 05. 2020 (štvrtok)

budú úradné hodiny pre verejnosť v riadnom režime:

Pondelok od 07.00 do 15.00 hodiny

Streda od 07.00 do 17.00 hodiny

Štvrtok od 07.00 do 12.00 hodiny

(so zachovaním prestávky na obed od 11.30 do 12.00 hodiny)

a s dodržiavaním opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Vstup do budovy spoločnosti je možný len v ochrannom rúšku

alebo iným prekrytím nosa a úst.

Po vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk. 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.  

 

 Doplňujúce informácie získate na adresách:

http://www.uvzsr.sk/ a https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/denne-aktualizovane-opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

 

*****************************************************************************

Aktualizácia: 30. 04. 2020

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že

od 06. 05. 2020 (streda)

bude možné vykonávať platby v hotovosti v pokladni BPP, s.r.o.,

a to každú stredu až do odvolania,

v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

VSTUP KLIENTOM JE POVOLENÝ LEN DO POKLADNE,

V STANOVENÝ DEŇ A ČAS!

Zároveň si dovoľujeme upozorniť všetkých klientov na prísne dodržiavanie prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19, nariadených Vládou SR, Centrálnym krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.

POKYNY PRE KLIENTOV:

 • pred vstupom do budovy dodržujte bezpečnostné odstupy 2 m;
 • do budovy vstupujte vždy iba jednotlivo, s použitím ochranného rúška;
 • po vstupe do budovy vykonajte dezinfekciu rúk, vhodné sú aj ochranné rukavice;
 • v pokladni vykonajte nevyhnutnú finančnú operáciu - platbu;
 • v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov, Vášho zdravia ako aj zdravia ostatných našich klientov, sa zbytočne v priestoroch BPP, s.r.o. nezdržujte a vytvorte priestor aj ostatným.

 

Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme!

*****************************************************************************

Aktualizácia: 01. 04. 2020

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM:

 

SLUŽBY KLIENTOM:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je pre verejnosť/klientov uzavretý do odvolania.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad s použitím príslušného variabilného symbolu. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,....).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. do odvolania ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

Ďalšie informácie, týkajúce sa opatrení v Piešťanoch a na Slovensku, získate na adresách:

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/denne-aktualizovane-opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí

Usmernenie_UNMS_01618_2020_900_004062_2020

Piešťany, 01. 04. 2020

*****************************************************************************

Aktualizácia: 19. 03. 2020

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM:

SLUŽBY KLIENTOM:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je pre verejnosť/klientov uzavretý do odvolania.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad s použitím príslušného variabilného symbolu. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,....).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. do odvolania ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

Ďalšie informácie, týkajúce sa opatrení v Piešťanoch a na Slovensku, získate na adresách:

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/denne-aktualizovane-opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí

Usmernenie_UNMS_01618_2020_900_004062_2020

Piešťany, 19. 03. 2020

*****************************************************************************

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

SLUŽBY KLIENTOM:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je s účinnosťou od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane pre verejnosť/klientov uzavretý.
 • Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zvolané na obdobie od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane sa rušia, zvolané budú v náhradných termínoch.
 • Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
 • Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
 • Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
 • Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
 • Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,....).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 • Bytový podnik Piešťany, s.r.o. od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

Ďalšie informácie, týkajúce sa opatrení v Piešťanoch a na Slovensku, získate na adresách:

https://www.piestany.sk/aktuality/spravy-prioritne/opatrenia-mesta-piestany-v-suvislosti-s-koronavirusom-3041sk.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí

Piešťany,  10. 03. 2020

 

Správy

Ponukové konanie na nájom nebytového priestoru - KUKUČÍNOVA 1684 Piešťany

Ponukové konanie na nájom nebytového priestoru - KUKUČÍNOVA 1684 Piešťany celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Ponukové konanie na nájom nebytového priestoru - KRAJINSKÁ 2956/36 Piešťany

Ponukové konanie na nájom nebytového priestoru - KRAJINSKÁ 2956/36 Piešťany celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Ponukové konanie na nájom nebytového priestoru - WINTEROVA 1752/10 Piešťany

Ponukové konanie na nájom nebytového priestoru - WINTEROVA 1752/10 Piešťany celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018 celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018 celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITY

AKTUALITY celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PARKOVISKO otvorené od 14. 09. 2018


ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014.pdf

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014 celý text

ostatné | 24. 9. 2014 | Autor: