Navigácia

Obsah

Poschodoch.sk

header_logo_sk

Internetový portál poschodoch.sk umožňuje vlastníkom bytov jednoduchým spôsobom získať informácie o ich bytovom priestore. Je užitočný pre všetkých, ktorí chcú mať prehľad z pohodlia domova o svojich spotrebách, či platbách. Rozdelený je do dvoch častí - výstupy za užívateľa a za dom.

Bývajte teda s dokonalým prehľadom o všetkých finančných a technických údajoch Vášho bytu. Na portáli poschodoch.sk môžete nájsť prehľady Vašich spotrieb, či už tepla, vody, rôzne zoznamy nákladov, zálohové predpisy a iné dokumenty.

Všetky dôležité informácie nájdete jednoducho a rýchlo. Stačí sa prihlásiť a všetky výdavky máte zrazu pod kontrolou.

V prípade nejasností volajte na telefónne číslo 0911 950 359.

Služby poschodoch.sk sú pre klientov spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. bezplatné!

https://www.poschodoch.sk/Page/Login.aspx

 

 

REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE

k dosiahnutému hospodárskemu výsledku (zisku) spoločnosti za obdobie rokov 2016 a 2017

 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že čím vyšší hospodársky výsledok (zisk) spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. (ďalej BPP, s.r.o. alebo spoločnosť) dosiahne, tým drahšie je teplo pre občanov.

Na hospodársky výsledok a zároveň výšku tržieb, dosiahnutých spoločnosťou v roku 2017 malo vplyv hneď niekoľko faktorov:

Prvým je vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam vo výške 55 734,-- €. Tá od založenia BPP, s.r.o. nefigurovala v účtovníctve, hoci mala byť jeho súčasťou. Spoločnosť konečne dodržuje rozpočtové pravidlá, ktoré určuje zákon o účtovníctve. V prípade, že by sme opravnú položku k pohľadávkam nevytvorili, suma ktorú by sme odviedli mestu a teda aj dosiahnutý hospodársky výsledok (zisk), by boli o túto čiastku vyššie. Nevytvorenie opravnej položky k pohľadávkam skresľuje hospodársky výsledok (zisk).  

Druhým dôvodom je samostatná cena tepla. Tá sa skladá z dvoch zložiek  variabilnej a fixnej. Variabilná zložka zahŕňa náklady priamo súvisiace s objemom výroby tepla. V prípade variabilnej zložky sa musíme riadiť korekčným koeficientom, ktorý určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO). Práve jeho zníženie z 0,8 v roku 2016 na minuloročných 0,5 sa taktiež výrazne premietlo na hospodárskom výsledku spoločnosti.

Fixná zložka zase zahŕňa náklady, ktoré má samotná spoločnosť bez ohľadu na množstvo vyrobeného tepla.  Ide napríklad o opravy po skončení vykurovacej sezóny. Táto zložka ceny tepla je tiež odvodená od regulačného príkonu, ktorý sa vlani znížil oproti predchádzajúcemu roku  o 889 kW. Maximálnu cenu týchto nákladov opäť určuje ÚRSO. My sme túto sumu minulý rok nevyčerpali v najvyššej možnej miere, pretože sme sa rozhodli neinvestovať do projektov, ktoré by nezlepšili kvalitu a nezvýšili efektívnosť výroby tepla.