Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je podľa § 9 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstarávateľ a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia obstarávateľa:

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19
921 01 Piešťany
zastúpená: Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ
IČO: 36 232 700
IČ DPH: SK2020170031
IČ DPH: SK2020170031