Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Mgr. Iveta Ševcová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Oldřich Grossman, Mária Grossmanová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Ing. Peter Kalivoda, Eva Kalivodová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Peter Hochel, Mgr. art. Mariana Hochelová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Ján Hasa

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Pavol Jamriška

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Boris Baroška

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.03.2020

Nájomná zmluva - garáž

.

96,00 EUR ročne

Ivan Bača

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.03.2020

Zmluva o nájme bytu

20/Ča/2020

neuvedené

Eva Demková

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.03.2020

Zmluva o nájme bytu

19/Ča/2020

neuvedené

Ivan Habán

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

10.03.2020

Zmluva o nájme bytu

18/Ča/2020

neuvedené

Vlastimil Ondrášík

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.03.2020

Zmluva o nájme bytu

17/Ča/2020

neuvedené

Eduard Hanic

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.03.2020

Zmluva o nájme bytu

16/Ča/2020

neuvedené

Jarmila Kollárová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.03.2020

Zmluva o nájme bytu

15/Ča/2020

neuvedené

Slávka Juráková a Branislav Jurák

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.03.2020

Zmluva o nájme bytu

14/Ča/2020

neuvedené

Denisa Gerecová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.02.2020

Zmluva o dodávke tepla č.1/2020

1/2020

neuvedené

Michal Hrčka

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.02.2020

Dohoda o ukončení zmluvy č. 1/NP/2017 o nájme nebytového priestoru

.

neuvedené

Michal Hrčka

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.02.2020

Zmluva o nájme bytu

13/Ča/2020

neuvedené

Veronika Hrdinová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.02.2020

Zmluva o nájme bytu

12/Ča/2020

neuvedené

Mgr. Lucia Beňačková

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.02.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla č. 16/2004 zo dňa 08.01.2004

-

neuvedené

Iveta Kováčová - BIŽUTÉRIA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.02.2020

Zmluva o nájme bytu

11/Ča/2020

neuvedené

Marta Uhlárová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.02.2020

Zmluva o nájme bytu

10/Ča/2020

neuvedené

Anna Cebová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

10.02.2020

Zmluva o dielo č. 1/U/2020

1/U/2020

Ceny sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo č. 1/U/2020

Stanislav Kukla Elektrik s.f.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.01.2020

Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve uzatvorenej dňa 17.12.2002

Dodatok č. 3

neuvedené

Mesto Piešťany

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.01.2020

Zmluva o nájme bytu

9/Ča/2020

neuvedené

Elena Rusnáková

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: