Navigácia

Obsah

Základné činnosti správcu

Zabezpečenie ekonomických činností - vedenie jednotlivých účtov  vlastníkov bytov a pokladne - táto činnosť je zabezpečená vlastnými zamestnancami...

 

detail

Výroba tepla, rozvod tepla

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. sa zaoberá činnosťou zabezpečujúcou dodávku tepla...

 

detail

Spôsob správy

Základným cieľom výkonu správy spoločnosti je zabezpečiť všetky činnosti spojené s vlastníctvom bytov a spoločných častí a zariadení, aby vlastníci bytov v čo najmenšej miere vnímali povinnosti...

 

detail

Profil spoločnosti

 

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. so sídlom  Školská 19,  921 01 Piešťany  (zapísaná dňa 1. júla 1999 v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11528/T, IČO:  36 232 700) je obchodná spoločnosť založená jediným zakladateľom, v súlade s § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Jediným zakladateľom a jediným spoločníkom v spoločnosti je Mesto Piešťany, ktoré vlastní celý obchodný podiel. Orgány spoločnosti sú valné zhromaždenie, dozorná rada a konateľ. Dozorná rada má 5 členov.

Základné imanie spoločnosti je v celkovej hodnote 2 243 412,-- €, čím sa stáva stabilným a solventným zmluvným partnerom. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností a výroba tepla, rozvod tepla. 

Spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. má významné postavenie v oblasti správy bytových domov v meste Piešťany a je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do bytových domov a iných objektov v Piešťanoch.