Navigácia

Obsah

Poskytované služby

Spoločnosť zabezpečuje najmä tieto služby:

  • dodávku tepla, rozvod tepla,
  • odstraňovanie porúch, havárií,
  • pracovnú pohotovosť na havarijné odstraňovanie porúch (voda, kúrenie) po skončení pracovnej doby, počas víkendov a sviatkov nasledovne:  

    - v pracovné dni: pondelok, utorok, štvrtok od 15.00 h do 7.00 h nasledujúceho dňa, streda od 17.00 h do 7.00 h nasledujúceho dňa, piatok od 12.30 h do pondelka nasledujúceho týždňa do 7.00 h

    - víkendy a sviatky - nepretržite

    VODA, KÚRENIE: tel. č. 0911 242 29 

         KURIČI: tel. č. 0903 225 089 

         Cena za výjazd: podľa platného cenníka

Majetok vlastníkov bytov,  ktorý spoločnosť spravuje je pravidelne kontrolovaný formou odborných prehliadok. O zistených skutočnostiach sú vlastníci bytov informovaní tak,  aby bolo možné v čo najkratšom čase odstrániť zistené nedostatky. Pri práci externých dodávateľov spoločnosť kontroluje spolu so zástupcom vlastníkov bytov stav a kvalitu objednaných prác.