Obsah

CENA TEPLA PRE ROK 2018 a 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 22. 11. 2017 Rozhodnutie č. 0075/2018/T, ktorým stanovil s účinnosťou od 01. 01. 2018 pre regulovaný subjekt Bytový podnik Piešťany, s.r.o.:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0423 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla 171,1437 €/kW

Ceny sú uvedené bez DPH a platné sú pre odberné miesta v meste Piešťany.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0075/2018/T zo dňa 22. 11. 2017