Navigácia

Obsah

Kontakty

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19, 921 01  Piešťany

 

Fakturačné údaje:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK86 0900 0000 0050 7134 0136, BIC: GIBASKBX

IČO: 36 232 700

IČ DPH: SK2020170031, DIČ: 2020170031

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 11528/T, oddiel Sro

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava

 

Telefón: 00421/33/77 22 571, 77 22 589, 79 14 831 - prvý kontakt

Pohotovostná služba na havarijný (mimoriadny) zásah:

od 01. do 15. dňa v mesiaci - tel. č. 0911 242 290 

od 16. do posl. dňa v mesiaci - tel. č. 0907 681 226

 

Email: info@bppy.sk

Ochrana osobných údajov - kontakt: zodpovednaosoba@bppy.sk

 

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Pondelok: 7.00 - 15.00 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.00 - 17.00 h
Štvrtok: 7.00 - 11.30 h
Piatok: nestránkový deň

Prestávka na obed denne (okrem piatka): od 11.30 do 12.00 h

*******************************

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY PRE PRÍJEM A VÝDAJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI

Pondelok: 7.30 - 11.30 h, 12.00 - 14.00 h
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7.30 - 1130 h, 12.00 - 16.00 h
Štvrtok: 7.30 - 11.30 h
Piatok: nestránkový deň

*******************************