Navigácia

Obsah

Oznamy

Zverejnené: 31. 05. 2024

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch

Vyhodnotenie OVS - NP Nám. slobody 1714, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 495.3 kB

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov OVS - nájom NP Nám. slobody 1714, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1011.69 kB

Súťažný návrh č. 1 - nájom NP Nám. slobody 1714, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.38 MB

Súťažný návrh č. 2 - nájom Nám. slobody 1714, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.9 MB

Súťažný návrh č. 3 - nájom Nám slobody 1714, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.4 MB

Piešťany, 31. 05. 2024

******************************

Zverejnené: 31. 05. 2024

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch

Vyhodnotenie OVS - NP N.Teslu 4720, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 436.25 kB

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov OVS - nájom N. Teslu 4720, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 379.98 kB

Piešťany, 31. 05. 2024

******************************

Zverejnené: 31. 05. 2024

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch

Vyhodnotenie OVS - NP Krajinská 2956, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 475.42 kB

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov OVS - nájom Krajinská 2956, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 567.83 kB

Súťažný návrh - nájom NP Krajinská 2956, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.41 MB

Piešťany, 31. 05. 2024

******************************

Zverejnené: 31. 05. 2024

VÝSLEDOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch

Vyhodnotenie OVS - NP Winterova 1752, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 480.71 kB

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov OVS - nájom Winterova 1752, Piešťany .pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 589.43 kB

Súťažný návrh - nájom NP Winterova 1752, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.32 MB

Piešťany, 31. 05. 2024

******************************

Zverejnené: 09. 05. 2024

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch

Mesto Piešťany v zast. Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.

vyhlasuje

podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a ďalších ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch

Ing. Viliam Hubinský, CSc. - konateľ

Piešťany, 09. 05. 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 177.79 kB

6 PRÍLOH:

1. Záväzná cenová ponuka.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 132.7 kB

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 114.05 kB

3. Čestné prehlásenie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 87.26 kB

4. Čestné prehlásenie FO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 131.9 kB

5. Čestné prehlásenie PO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 126.09 kB

6. Zmluva o nájme NP Námestie slobody 1714, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 176.23 kB

******************************

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch

Mesto Piešťany v zast. Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.

vyhlasuje

podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a ďalších ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch

Ing. Viliam Hubinský, CSc. - konateľ

Piešťany, 09. 05. 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 177.78 kB

6 PRÍLOH:

1. Záväzná cenová ponuka.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 132.69 kB

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 114.03 kB

3. Čestné prehlásenie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 87.25 kB

4. Čestné prehlásenie FO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 131.9 kB

5. Čestné prehlásenie PO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 126.09 kB

6. Zmluva o nájme NP N. Teslu 4720, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 182.41 kB

******************************

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch

Mesto Piešťany v zast. Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.

vyhlasuje

podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a ďalších ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch

Ing. Viliam Hubinský, CSc. - konateľ

Piešťany, 09. 05. 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 177.79 kB

6 PRÍLOH:

1. Záväzná cenová ponuka.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 136.19 kB

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 114.03 kB

3. Čestné prehlásenie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 87.31 kB

4. Čestné prehlásenie FO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 131.9 kB

5. Čestné prehlásenie PO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 126.09 kB

6. Zmluva o nájme NP Krajinská 2956, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 180.09 kB

******************************

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

- nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch

Mesto Piešťany v zast. Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.

vyhlasuje

podľa ust. § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a ďalších ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch

Ing. Viliam Hubinský, CSc. - konateľ

Piešťany, 09. 05. 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 178.71 kB

6 PRÍLOH:

1. Záväzná cenová ponuka.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 134.58 kB

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 114.03 kB

3. Čestné prehlásenie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 87.26 kB

4. Čestné prehlásenie FO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 131.9 kB

5. Čestné prehlásenie PO.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 126.09 kB

6. Zmluva o nájme NP Winterova 1752, Piešťany.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 181.75 kB

 

*****************************************************************************

 

Zverejnené: 10. 04. 2024

Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru - zámer:

OVS na nájom NP - Námestie slobody 1714 Piešťany - zámer.pdf

OVS na nájom NP - N. Teslu 4720 Piešťany - zámer.pdf 

OVS na nájom NP - Krajinská 2956 Piešťany - zámer.pdf

OVS na nájom NP - Winterova 1752 Piešťany - zámer.pdf 

*****************************************************************************

Zverejnené: 21. 02. 2024

OZNAM K POKLADNIČNÝM HODINÁM od 01. 03. 2024  

Vážení klienti,

s účinnosťou od 01. 03. 2024 upravujeme pokladničné hodiny pre príjem a výdaj finančných prostriedkov v hotovosti pre verejnosť nasledovne:

Pondelok: 7.30 - 11.30 h, 12.00 - 14.00 h

Streda: 7.30 - 11.30 h, 12.00 - 16.00 h

Štvrtok: 7.30 - 11.30 h

Ďakujeme za porozumenie.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 02. 01. 2024

OZNAM K ODPOČTOM STAVOV VODOMEROV

Vážení klienti, 

v prípade Vašej neprítomnosti v termíne odpočtu vodomerov, ktorý Vám bol oznámený, nahláste si stav vodomerov k 31. 12. 2023 najneskôr do 10. 01. 2024 na vyplnenom tlačive „Návratka“, ktoré doručte osobne alebo poštou na adresu Bytový podnik Piešťany, s.r.o., Školská 19, 921 01  Piešťany, prípadne návratku zašlite mailom na adresu odpocty@bppy.sk.

NÁVRATKA.pdf 

*****************************************************************************

Zverejnené: 02. 01. 2024

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY vo vlastníctve Mesta Piešťany a Bytového podniku Piešťany, s.r.o.

 • nebytový priestor na prízemí bytového domu na Námestí Slobody 1714/2 v Piešťanoch, s výmerou 57,62 m2
 • nebytový priestor na prízemí bytového domu na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch, s výmerou 213,95 m2
 • nebytový priestor na prízemí bytového domu na Krajinskej ul. 2956/36 v Piešťanoch, s výmerou 283 m2
 • nebytový priestor na ulici N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch, s výmerou 79,85 m2
 • nebytový priestor na ulici A. Trajan 4649/4 v Piešťanoch, s výmerou 87,60 m2

V prípade záujmu kontaktujte  pani PaedDr. Annu Martinkovú,  referentku útvaru riaditeľa Bytového podniku Piešťany, s.r.o., na tel. kontakt 0911/179 640, ktorá Vám poskytne bližšie informácie.

*****************************************************************************

Zverejnené: 15. 12. 2023

Bytový  podnik Piešťany,  s.r.o.  oznamuje  nájomcom  a  vlastníkom bytov a nájomcom  nebytových priestorov, že v dňoch

od 27. 12. 2023 do 29. 12. 2023 (vrátane)

bude v obchodnej spoločnosti čerpaná dovolenka.

Pohotovostná služba na odstraňovanie havarijných (mimoriadnych) porúch pre nájomcov a vlastníkov bytov a nájomcov nebytových priestorov v správe Bytového podniku Piešťany, s.r.o. počas tejto dovolenky,  bude zabezpečovaná 24 hodín denne na telefónnych číslach 033/77 22 571033/77 22 589 - odkazovač, kde budú uvedené kontaktné údaje osôb zodpovedných za výkon pohotovostnej služby nasledovne:

PROFESIA: vodoinštalatér - (náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z  WC s následným vyplavovaním splaškov,...) 

V TERMÍNE OD 15. 12. 2023 DO 29. 12. 2023 (vrátane)

EDO-stav s.r.o., Vážska ulica 667/3, 922 31  Sokolovce, tel. č. 0907 681 226

V TERMÍNE OD 30. 12. 2023 - DO 01. 01. 2024 (vrátane)

tel. č. 0911 242 290 

PROFESIA: DODÁVKA ÚK, TÚV (V BYTOCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH)  

tel. č. 0903 225 089

PROFESIA: opravár výťahov

Jaroslav Špička - SEVYT, Vrbovská 4538/159, 921 01 Piešťany

pohotovosť: tel. č. 0903 963 102, záznamník porúch: 033/77 49 816

 

Ďakujeme za Vašu priazeň v roku 2023, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2024 pevné zdravie.

 

                                                                                                            Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

 

OZNAM O CELOPODNIKOVEJ DOVOLENKE OD 27. 12. 2023 DO 29. 12. 2023.pdf 

*****************************************************************************

Zverejnené: 07. 08. 2023

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY vo vlastníctve Mesta Piešťany a Bytového podniku Piešťany, s.r.o.

 • nebytový priestor na prízemí bytového domu na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch, s výmerou 213,95 m2
 • nebytový priestor na prízemí bytového domu na Krajinskej ul. 2956/36 v Piešťanoch, s výmerou 283 m2
 • nebytový priestor na ulici N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch, s výmerou 79,85 m2
 • nebytový priestor na ulici A. Trajan 4649/4 v Piešťanoch, s výmerou 87,60 m2

V prípade záujmu kontaktujte  pani PaedDr. Annu Martinkovú,  referentku útvaru riaditeľa Bytového podniku Piešťany, s.r.o., na tel. kontakt 0911/179 640, ktorá Vám poskytne bližšie informácie.

*****************************************************************************

Zverejnené: 25. 01. 2023

DOMÁCNOSTIAM BUDE UPRAVENÁ CENA TEPLA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. splnil podmienky a pravidlá, bol úspešný v žiadosti o poskytnutie dotácie na kompenzáciu ceny tepla.

V najbližších dvoch týždňoch domácnosti dostanú nové výmery zálohových platieb. V marci už za teplo zaplatia nižšie platby, ktoré budú približne na úrovni roku 2022.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky posúdilo žiadosť Bytového podniku Piešťany, s.r.o. podanú dňa 11. 01. 2023 o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Oznámenie o schválení dotácie bolo Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. doručené dňa 25. 01. 2023.

Domácnostiam tak bude upravená cena tepla v zmysle schválenej dotácie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla pre dodávateľov tepla s platnosťou od 01. 04. 2023.

 

Piešťany, 25. 01. 2023                

                                                                                                           Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 24. 01. 2023

!!!  D Ô L E Ž I T Ý    O Z N A M  !!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

oznamujeme Vám, že sme ako správca opätovne dostali podnet od vlastníka bytu o neznámej osobe, ktorá navštevuje vlastníkov s  oznámením o kontrole šácht,  výmene ventilov a vodomerov, pričom požaduje vopred za tieto práce finančnú hotovosť.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. o prípadných kontrolách a  výmenách ventilov a vodomerov informuje vlastníkov v dostatočnom predstihu a v žiadnom prípade nepožaduje úhradu finančnej hotovosti vopred. 

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, ak Vás takáto  osoba navštívi a žiada finančnú hotovosť, aby ste ju neplatili a  túto skutočnosť nám oznámili na e-mail info@bppy.sk, prípadne  telefonicky na tel. č. 033 77 225 71. Kontaktovať môžete priamo aj políciu a skutok nahlásiť.

Vyzývame Vás k obozretnosti a prosíme o spoluprácu pri informovanosti najmä najzraniteľnejších občanov v seniorskom veku.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

Piešťany, 24. 01. 2023

*****************************************************************************

Zverejnené: 11. 01. 2023

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. podal žiadosť

o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov

v dôsledku obmedzenia nárastu cien tepla

Na výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie predmetnej dotácie, ktorá bola zverejnená 09. 01. 2023 reagoval Bytový podnik Piešťany, s.r.o. dňa 11. 01. 2023 podaním tejto žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR. Veríme, že v žiadosti bude Bytový podnik Piešťany, s.r.o. úspešný a bude môcť pristúpiť na zníženie zálohových platieb pre domácnosti na úroveň roku 2022.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch, bola zverejnená 09. 01. 2023. Zverejnením výzvy začal proces implementácie vládneho nariadenia pre pomoc domácnostiam.

Na základe Rozhodnutia č. 0166/2023/T o schválení ceny na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré sme obdržali dňa 14. 12. 2022, boli prepočítané a spracované zálohové platby.

Zálohové platby boli stanovené na minimálne udržateľnej úrovni, vychádzajúcej z jednozložkovej ceny tepla pre uvádzané obdobie. 

V mesiaci december 2022 dochádzalo k  zmenám v zákone č. 433/2022 Z. z. zo 06. 12. 2022, účinného od 08. 12. 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a dňa 15. 12. 2022 bolo vydané nariadenie vlády č. 464/2022, ktoré bolo zmenené 29. 12. 2022 v dôležitých bodoch súvisiacich s implementáciou dotácie na pokrytie nákladov na dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch. 

Najdôležitejším momentom bola pre distribúciu predpisov zálohových platieb nejasne definovaná implementácia schváleného štátneho rozpočtu v predmetnej dotácii.

Piešťany, 11. 01. 2023                                     

                                                                                                     Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Zverejnené: 23. 12. 2022

OZNAM

k zálohovým platbám od 01. 01. 2023

Cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 0166/2023/T zo dňa  12. 12. 2022, bolo doručené Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. dňa 14. 12. 2022.

PRÍLOHA - Rozhodnutie ÚRSO č. 0166/2023/T zo dňa 12. 12. 2022

Rozhodnutie ÚRSO č. 0166_2023_T zo dňa 12. 12. 2022.pdf (1.51 MB)

Po doručení rozhodnutia Bytový podnik Piešťany, s.r.o. pristúpil k výpočtu a spracovaniu zálohových platieb na základe daného rozhodnutia.

Dňa 20. 12. 2022 nadobudlo účinnosť rozhodnutie vlády o zastropovaní cien tepla.

V zmysle nariadenia vlády pristúpi Bytový podnik Piešťany, s.r.o. k prepočtom zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu, ktoré budú uplatnené až po zverejnení výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a reálnom poskytnutí dotácie pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2023 podľa osobitného predpisu (§ 8 vyhlášky č. 312/2022 Z. z.) a o skutočnej spotrebe tepla v bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024.

Dovoľujeme si osobitne pripomenúť, že podľa uvedených skutočností sa prepočty zálohových platieb za teplo a teplú úžitkovú vodu budú týkať len domácností.

Piešťany, 23. 12. 2022                                     

                                                                                                           Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

*****************************************************************************

Aktualizácia: 21. 04. 2022

!!!  D Ô L E Ž I T Ý    O Z N A M  !!!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

oznamujeme Vám, že ako správca bytového domu sme dostali podnet od vlastníka bytu, že neznáma osoba vyberá od vlastníkov finančnú hotovosť za výmenu ventilov a vodomerov.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. o výmene vodomerov a ventilov informuje vlastníkov v dostatočnom predstihu a nevyberá žiadnu finančnú hotovosť vopred. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, ak takáto osoba žiada od Vás finančnú hotovosť, aby ste ju neplatili a túto skutočnosť nám oznámili na e-mail info@bppy.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 033 77 225 71.

Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ

Piešťany, 21. 04. 2022

*****************************************************************************

Aktualizácia: 01. 02. 2022

Prevádzka parkoviska Bytového podniku Piešťany, s.r.o.

Parkovisko Bytového podniku Piešťany, s.r.o. je od 01. 02. 2022 v pracovných dňoch uzavreté a jeho prevádzka je nasledovná:

 • vstupná rampa na parkovisko je v pracovných dňoch uzavretá v čase od 6.30 h. do 15.00 h., v stredu od 6.30 h. do 17.00 h., na vstup je potrebné použiť zvonček na rampe, 
 • po zazvonení je umožnené parkovanie klientom BPP, s.r.o.,
 • v prípade voľných parkovacích kapacít je po zazvonení umožnené parkovanie aj návštevníkom Mestskej knižnice mesta Piešťany a krátkodobé parkovanie občanom na vybavenie potrebných záležitostí v lokalite Školskej a Vajanského ulice,
 • počas zasadnutia Mestského zatupiteľstva mesta Piešťany je účastníkom k dispozícii celé parkovisko,
 • počas víkendov je parkovisko otvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

Piešťany, 01. 02. 2022

Správy

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Winterova 1752/10 v Piešťanoch celý text

ostatné | 9. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Krajinská 2956/36 v Piešťanoch celý text

ostatné | 9. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. N. Teslu 4720/24 v Piešťanoch celý text

ostatné | 9. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - nebytový priestor na prízemí bytového domu na ul. Námestie slobody 1714/2 v Piešťanoch
celý text

ostatné | 9. 5. 2024 | Autor: Správca Webu

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY vo vlastníctve Mesta Piešťany a Bytového podniku Piešťany, s.r.o. celý text

ostatné | 7. 8. 2023 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ

AKTUALITA: PLÁN OPRÁV A INVESTÍCIÍ celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU

AKTUALITA: REAKCIA NA MYLNÚ INFORMÁCIU V REGIONÁLNOM PERIODIKU celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV

AKTUALITA: REAKCIA NA ZAVÁDZAJÚCE A NEKOREKTNÉ INFORMÁCIE K DOSIAHNUTÉMU HV celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018

PRÁČOVŇA otvorená od 06. 11. 2018 celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018

AKTUALITA: Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 01. 11. 2018 celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

AKTUALITY

AKTUALITY celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

PARKOVISKO otvorené od 14. 09. 2018


ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014.pdf

Zmena zakona o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov od 01.10.2014 celý text

ostatné | 24. 9. 2014 | Autor: