Navigácia

Obsah

Pohotovostná služba

Spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov pohotovostnú službu na havarijný (mimoriadny) zásah. Je však potrebné, aby klient pred požiadavkou na havarijný zásah rozlíšil bežnú poruchu a havarijnú (mimoriadnu) poruchu. 

Bežná porucha vzniká nedostatočnou, prípadne žiadnou starostlivosťou o zariadenia a rozvody. Odstránenie takejto poruchy je možné počas pracovných dní a hodín po nahlásení správcovi, ktorý zabezpečí jej odstránenie.

Havarijná (mimoriadna) porucha vzniká náhle, vo veľmi krátkom časovom úseku (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,...) a vyžaduje si rýchly zásah, aby sa zamedzilo vzniku hmotnej škody.

Úhrada za havarijný (mimoriadny) zásah: 

- spoločné časti a spoločné zariadenia - spoločné priestory: financovanie z Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu

- byt: financovanie z vlastných zdrojov vlastníka bytu

Pracovná pohotovosť na havarijný (mimoriadny) zásah po skončení pracovnej doby, počas víkendov a sviatkov v rozmedzí:  

v pracovné dni: pondelok, utorok, štvrtok od 15.00 h do 7.00 h nasledujúceho dňa, streda od 17.00 h do 7.00 h nasledujúceho dňa, piatok od 12.30 h do pondelka nasledujúceho týždňa do 7.00 h

víkendy a sviatky - nepretržite

je zabezpečená nasledovne:  

- VODA, KÚRENIE - NÁHLE PRASKNUTIE RADIÁTORA, KANALIZÁCIA:

od 01. do 15. dňa v mesiaci - tel. č. 0911 242 290 

od 16. do posl. dňa v mesiaci - tel. č. 0907 681 226

- KURIČ (kúrenie v bytoch a nebytových priestoroch): tel. č. 0903 225 089

 

Ďalšie dôležité telefónne čísla:

- PLYN - únik: SPP - poruchová linka, tel. 0850 111 727

- ELEKTRINA: ZSE - poruchová linka, tel. 0800 159 000

- Mestská polícia: 159, 033/77 216 26 (na tomto tel. čísle sú všetky hovory zaznamenávané)

- Tiesňová linka (zdravotná služba, polícia, hasiči): 112