Navigácia

Obsah

Základné činnosti správcu

  • Zabezpečenie ekonomických činností - vedenie jednotlivých účtov  vlastníkov bytov  a pokladne - táto činnosť je zabezpečená vlastnými zamestnancami, nie externe ako u niektorých správcov, pričom je možná okamžitá informácia o  finančných prostriedkoch na jednotlivých účtov (pozri sekciu Poschodoch.sk).
  • Ročné vyúčtovanie dodávaných služieb, spracovanie evidenčných listov - táto činnosť je taktiež zabezpečená vlastnými zamestnancami, nie externe.
  • Kontrolovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, iné úkony súvisiace s evidenciou a vymáhaním pohľadávok spojených s vlastníctvom bytov.
  • Vymáhanie pohľadávok v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov, právne poradenstvo pre vlastníkov bytov.
  • Spoločnosť uzatvára v mene vlastníkov bytov zmluvy o dielo, ktorých plnenie dôsledne kontroluje - tieto zmluvy o dielo osvedčuje svojim podpisom aj zástupca vlastníkov bytov konkrétneho bytového domu.
  • Vypracovanie prehľadu nutnosti jednotlivých revízií technických zariadení a preventívnych protipožiarnych prehliadok.
  • Zabezpečenie služieb - údržba a opravy v bytoch a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktoré sú v značnej miere zabezpečené vlastnými zamestnancami, a  to najmä v  oblasti vodoinštalatérskych prác a kúrenia. Je zabezpečená aj pohotovostná služba na havarijné (mimoriadne) zásahy - pozri samostatnú časť Pohotovostná služba.