Navigácia

Obsah

Spôsob správy

Základným cieľom výkonu správy spoločnosti je zabezpečiť všetky činnosti spojené s vlastníctvom bytov a spoločných častí a zariadení, aby vlastníci bytov v čo najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce im z vlastníctva nehnuteľností.

Pri výkone správy domov sa spoločnosť riadi zákonom č. 182/1993 Z. z. v platnom znení. Výkon správy  realizuje na základe dlhoročných skúseností z danej oblasti, v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami väčšiny vlastníkov bytov bytových domov.

Správu bytových domov zabezpečujeme na základe:

  • Zmluvy o výkone správy bytov a nebytových priestorov
  • Mandátnej zmluvy (spoločenstvá vlastníkov bytov)

Pri výkone správy spoločnosť spolupracuje predovšetkým so zástupcami vlastníkov bytov, zvolenými vlastníkmi bytov v súlade so zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení.

Zástupca vlastníkov bytov zastupuje vlastníkov bytov vo vzťahu k spoločnosti, tlmočí ich názory a stanoviská týkajúce sa správy domu, kontroluje činnosť spoločnosti v tejto oblasti a konzultuje možnosti zlepšenia hospodárenia domu.

.

 

.