Obsah

Stacionárne prevádzky/Správa o emisiách/Faktory výpočtu pre správy o emisiách/Prideľovanie bezodplatných kvót novým účastníkom, zmeny na úrovni prideľovania a ukončenie prevádzky/Plán metodiky monitorovania/Správa o zlepšení

Klikni na link:

https://www.minzp.sk/klima/obchodovanie-emisnymi-kvotami/stacionarne-prevadzky/

 

PRE ROK 2023:

Klikni na link:

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/ets/svk_ef_ncv_energetika_2021-2022.pdf