Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu

1

neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

13.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/U/2019

1

neuvedené

AQUAPLAST spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

10.09.2019

Zmluva o dielo č. 12/U/2019

Zmluva o dielo č. 12/U/2019

30 086,00 EUR

Peter Jančovič

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/U/2019

Dodatok č. 1

140 762,76 EUR

BIO TRADE & TRANS, s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

08.08.2019

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

11150237

Cenník je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy

Marius Pedersen, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.08.2019

Zmluva o dielo č. 9/U/2019

9/U/2019

64 154,00 EUR

ELAS, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

02.08.2019

Zmluva o dielo č. 8/U/2019

8/U/2019

259 265,30 EUR

BIO TRADE & TRANS, s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.07.2019

Zmluva o nájme bytu

48/Ča/2019

neuvedené

Marcela Kopecká

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.07.2019

Zmluva o nájme bytu

47/Ča/2019

neuvedené

Pavol Bačkády s manželkou

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

12.07.2019

Zmluva o dielo č. 7/U/2019

7/U/2019

21 660,00 EUR

AQUAPLAST spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

02.07.2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

271210

neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

02.07.2019

Zmluva o dielo č. 6/U/2019

6/U/2019

68 050,00 EUR

Mont-Inštala, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.06.2019

Zmluva o nájme bytu

46/Ča/2019

neuvedené

Matej Fándli

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.06.2019

Zmluva o nájme bytu

45/Ča/2019

neuvedené

Pavol Salamon

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.06.2019

Zmluva o nájme bytu

44/Ča/2019

neuvedené

Andrea Kubánová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

28.06.2019

Zmluva o nájme bytu

43/Ča/2019

neuvedené

Zuzana Sasáková

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.06.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytového priestoru

.

neuvedené

Boris Ondrášik – OPRAVA OBUVI

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.06.2019

Dohoda o zániku nájmu

.

neuvedené

Jana Brokešová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o nájme bytu

42/Ča/2019

neuvedené

Alena Ďuricová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o nájme bytu

41/Ča/2019

neuvedené

Iveta Vozárová

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o nájme bytu

40/Ča/2019

neuvedené

Pavol Lazár s manželkou

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

24.06.2019

Zmluva o nájme bytu

39/Ča/2019

neuvedené

Ing. Ján Švec

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

20.06.2019

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 20/U/2018

.

neuvedené

Mesto Piešťany

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.06.2019

Darovacia zmluva č. 5/U/2019

5/U/2019

1 000,00 EUR

Liga proti rakovine Slovenskej republiky, občianske združenie

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

17.06.2019

Darovacia zmluva č. 4/U/2019

4/U/2019

1 000,00 EUR

Slovenská únia proti osteoporóze - miestna pobočka Piešťany, občianske združenie

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: