Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.05.2020

4200368

Registrácia pre jednu zamestnankyňu Bytového podniku Piešťany, s.r.o. na online seminár „Zákon o odp

69,00 EUR

EDOS-PEM s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.05.2020

2020484

Alternatívne členstvo - členský príspevok na rok 2020

650,00 EUR

Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

19.05.2020

20220052

Servisné práce v zmysle servisného denníka - PK Valová 4272, Piešťany.

135,00 EUR

ENERGYR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

221005147

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 BPP

604,76 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135291

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 PK

108 883,14 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135027

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 A.Hlinku 40

1 182,91 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135028

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Teplická 28

458,89 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135029

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Hurbanova 2619

764,22 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135030

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Javorová 2892

391,18 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135031

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Komenského 4532

418,91 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135032

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Royova 1655

985,92 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135033

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 A. Trajana 4649

2 872,49 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135034

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Vážska 3570

504,84 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135035

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Lipová 70

617,53 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8419570587

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Brezová 2875, Komenského 4390

1 871,29 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

8417135026

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 Valova 4272

349,50 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

20200012

Odstránenie poruchy na elektrickom zvončeku - byt. č. 53, Teplická 24/136, Piešťany.

38,00 EUR

Miroslav Zoniga - Pohotovostná kľúčová služba

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

72001000529

Poskytnutie informácie audítorovi

60,00 EUR

Prima banka, centrála Žilina

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

1020200102

Oprava havarijného stavu kotla K2 - PK1 A. Hlinku 40 v Piešťanoch.

310,00 EUR

Remeselné služby s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

1020200101

Odstránenie havarijného stavu (úprava TÚV) na kotolni Valová 4272, Piešťany.

1 666,86 EUR

Remeselné služby s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

FV2019100984

Odber tovaru 5/2020 - hmoždinka, krabica rozvodná, skrutka, spínač

13,46 EUR

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

9001319212

Poštové služby za mesiac apríl 2020

254,05 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

200100088

Dezinfekcia spoločných priestorov Bytového podniku Piešťany, s.r.o. (dezinfekcia OZÓNOM)

546,12 EUR

PEJA & KFL s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

18.05.2020

220175

Odstránenie závad zistených pri výkone revízií plynových zariadení regulačných staníc plynu v objekt

1 956,00 EUR

MAPROS, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

12.05.2020

FV-2020-02-001280

Dodanie tonerov do tlačiarní v počte 44 ks

4 513,99 EUR

ABEL - Computer, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: