Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.02.2020

30/02/2020

Objednávame si u Vás servisné práce s údržbou zariadenia - kopírovací stroj NASHUATEC Aticio MP 2000

291,46 EUR

SLOVPLUS-TEL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

12.02.2020

29/02/2020

Objednávame si u Vás diskontinuálne meranie plynných znečisťujúcich látok na stredných zdrojoch zneč

543,60 EUR

VÚEZ, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

12.02.2020

28/02/2020

Objednávame si u Vás odstránenie poruchy - úniku plynu na hlavnom uzávere zemného plynu odberného pl

580,00 EUR

MAPROS, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

11.02.2020

07/02/2020-ÚR

Objednávame si u Vás vzdelávacie služby pre jedného zamestnanca Bytového podniku Piešťany, s.r.o. -

69,00 EUR

EDOS-PEM s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

06.02.2020

27/02/2020

Objednávame si u Vás zemné práce k oprave havarijného stavu hlavného uzáveru plynu - kotolňa Hurbano

930,00 EUR

Zempres, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2020

06/02/2020-ÚR

Objednávame si u Vás inzerciu v A.B. Piešťany č. 5 - ponukové konanie - nájom nebytových priestorov

172,80 EUR

A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2020

26/02/2020

Objednávame si u Vás:

60,00 EUR

RE PUBLIC GROUP, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

05.02.2020

25/02/2020

Objednávame si u Vás stavebné úpravy v objekte kotolne Vážska 3570/4, Piešťany.

1 869,21 EUR

ELLY, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

31.01.2020

24/01/2020

Objednávame si u Vás preloženie telefónov kl. 853, 856, programovanie ústredne.

32,40 EUR

SLOVPLUS-TEL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

27.01.2020

23/01/2020

Objednávame si u Vás výmenu podlahového PVC na schodisku od pivničných priestorov po vrchné poschodi

3 446,33 EUR

Drahomír Kramárik - DK BYT

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

27.01.2020

22/01/2020

Objednávame si u Vás stavebné úpravy v objekte CZT - Hurbanova ul. Piešťany.

8 548,98 EUR

ELLY, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

27.01.2020

21/01/2020

Objednávame si u Vás overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení podľa § 25 ods. 2 p

6 767,04 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Regionálne pracovisko Trenčín

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

22.01.2020

05/01/2020-ÚR

Objednávame si u Vás opakované poskytovanie právnej služby, podľa konkrétnej požiadavky objednávateľ

cena je stanovená vo výške 60,00 €/hodinu s DPH

CANIS DEI, s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

22.01.2020

04/01/2020-ÚR

Objednávame si u Vás ročné predplatné periodika Piešťanský týždeň (50 vydaní), rok 2020/2021.

41,00 EUR

WINTER média, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

22.01.2020

03/01/2020-ÚR

Objednávame si u Vás účasť na školení "Zákon o ochrane osobných údajov" v termíne 20. 02. 2020 pre 1

59,00 EUR

Agentúra JASPIS s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

20.01.2020

20/01/2020

Objednávame si u Vás dodanie odvápňovacieho čerpadla Rems Calc-Push 115900 v počte 1 ks.

571,32 EUR

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

19/01/2020

Objednávame si u Vás dodanie bytových vodomerov TÚV - ResidiaJet Q3_2,5 T90 110 mm 1/2" v počte 160

1 804,80 EUR

K.B.F. group s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

18/01/2020

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

AQUACENTRUM SK, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

17/01/2020

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

Mario Višňovský - EMAILA

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

16/01/2020

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

15/01/2020

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

RO - EXPO, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

14/01/2020

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

AQUAGAS, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

13/01/2020

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

12/01/2020

Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a t

fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu

KVIP s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

14.01.2020

11/01/2020

Objednávame si u Vás kancelársky papier IQ ECONOMY A4 v počte 50 bal.

172,80 EUR

ABEL - Computer, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: